Στο δρόμο απο Ζαγορά προς το χωριό Πουρί θα δούμε τα νερά που

δημιουργούνται απο τον αυτό το ορμητικό Καταρράκτηψ Μεγαλοβραχος.

TripAdvisor

Piraeus Bank

Βeneficiary's full name

Loukas Kourelas

IBAN: GR75 0171 0990 0060 9914 5678 623

ACCOUNT NUMBER:   60 9914 5678 623

 

SECURE PAYMENTS

TripAdvisor

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ

IBAN: GR75 0171 0990 0060 9914 5678 623

ACCOUNT NUMBER:   60 9914 5678 623

 

SECURE PAYMENTS