ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΕΣ 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   (1/5-30/6) (1/9-1/10) 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/7-31/8)

 ΕΝΗΛΙΚΟΣ

7,00€

8,00€

 4-18 ΕΤΩΝ

4,00€

4,50€

 ΣΚΗΝΗ

6,00€

8,00€

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΚΗΝΗ ΟΡΟΦΗΣ 8,00€  10,00€  

 ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

9,00€

11,00€

 ΤΡΟΧΟΒΙΛΑ

9,00€

11,00€

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

5,00€

5,00€

 ΜΗΧΑΝΗ

3,00€

3,00€

 ΡΕΥΜΑ

5,00€

5,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ

12,00€  12,00€ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 4,00€  4,00€  
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 4,00€  4,00€  
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΠΟΒΛΥΤΩΝ 10,00€  10,00€ 
ΧΡΗΣΗ TABLET 4,00€  4,00€ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 4,00€  4,00€ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 4-18  2,50€  2,50€  
BELL TENT   
BELL TENT 2 ΑΤΟΜΩΝ 60,00€  60,00€
 BELL TENT 3 ΑΤΟΜΩΝ 75,00€ 75,00€
BELL TENT 4 ΑΤΟΜΩΝ 90,00€ 90,00€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ   
2 ΑΤΟΜΩΝ 70,00€  70,00€ 
3 ΑΤΟΜΩΝ 80,00€  80,00€ 
4 ΑΤΟΜΩΝ 100,00€  100,00€

TripAdvisor

Piraeus Bank

Βeneficiary's full name

Loukas Kourelas

IBAN: GR75 0171 0990 0060 9914 5678 623

ACCOUNT NUMBER:   60 9914 5678 623

 

SECURE PAYMENTS